Muhteşem İçerikleri Dahada Özel Kılın.

Video Kurgu ve Tanıtım Filmi hususunda bilgilenmeniz için biraz açıklama yapalım. Tanıtım Filmi, Kurgu Montaj, Fabrika Tanıtım Filmi, Otel Tanıtım Filmi, Okul Tanıtım Filmi hizmetleri veriyoruz.

Video Kurgu (Montaj) Nedir?
Kurgu montaj işlemi; ses ve görüntülerin bir konsept veya senaryo bağlamında uyumlu bir şekilde arkası arkasıya sıralanmasıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Kurgu ya da montaj, çekimi gerçekleştirilen görüntülerin düzenlenme işlemi olarak da adlandırılabilir. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse, video düzenleme aşamalarına kurgu ya da montaj denilmektedir.

Temel olarak kurgu, video çekilirken hangi sahnenin ardından hangi sahnenin geleceğinin karar verilmesi işlemi; montaj ise bu planın uygulanmasına denilmektedir lakin günümüzde genel olarak aynı anlamlarda kullanılmaktadır. Kurgu ve montaj sürecinde birbirinden bağımsız olarak çok sayıda olan görüntü birleştirilerek bir anlam yaratmak hedeflenir. Dijital kurgu zamanımızda en çok seçilen kurgu yöntemidir. Birlikte çalıştığımız uzman video editörleriyle video prodüksiyon ya da reklam projelerinin konsepti dahilinde efektif olan kurgu montaj çalışmaları gerçekleştirip kusursuz videolara imza atmaktayız.

Tanıtım Filmleri

Tanıtım filmi, yaptığınız işi ve kurumunuzu anlatmanın ve iyi bir pazarlamanın en kuvvetli görsel destekçisi, en etkili yoludur. Zamanımız koşullarında şirketlerin rekabet kuvvetlerini yükseltmek maksadıyla yapmaları gereken tanıtım işlemleri arasında kurumsal tanıtım filmi günden güne ön plana çıkmaktadır. Görsel öğrenimi işitsel öğrenimle pekiştiren tanıtım filmleri, basılı medyadaki iletişim faaliyetlerinden açık ara önde bir etki oluşturmaktadır.

Yapılan tüm araştırmalar kanıtlamaktadır ki tanıtım videosu olan bir hizmet hakkında müşterilerde oluşan güven duygusu, videosu olmayan ürüne göre çok daha yüksektir. İnternetin günlük yaşamımızın her zamanına yerleşmesiyle beraber, video izlenme oranlarının gerçekten arttığı ve tercih edildiği zamanımızda, ürün tanıtım filmleri kaçınılmaz birer iletişim aracı durumuna gelmiştir ve tüm dünyada giderek popülerleşmektedir. Ve videolar, hem görsel hem işitsel öğrenmede ciddi düzeyde etki yarattığı için akılda kalma oranı üzerinde de ciddi artış yaşanmaktadır.

Drone Çekimi
Kurgu Montaj
Reklam Filmi
Kurgu Montaj
Animasyon Filmi
Kurgu Montaj